18 Temmuz 2012 ÇarşambaBelki hiçbirşey yolunda gitmedi ama hiçbirşey de beni yolumdan etmedi...

                                                                              

17 Temmuz 2012 Salı

tosfed göztemen dip notlar
Karar merci değildirler.Yarışmacıyı cezalandıramazlar.
Görev yaptıkları her noktanın raporunu vermekle yükümlüdürler.Yarışmacılarla olaylar üzerinde diyaloga girmezler.
Önce görevlerini bitirirler, sonra, varsa şikayetlerini dilekçe ile bir üst makama bildirirler.
Sırasıyla: İl Gözetmen Kurulu’na, idari olarak İl Temsilcisi’ ne ve TOSFED Spor Kurulu’na bağlıdırlar.
Yarışmalarda, Grup Baş Gözetmenine, Yarışma Direktörüne ve/veya atayacağı Direktör yardımcısına bağlıdırlar.
Sakin, bilgili, terbiyeli, soğukkanlı, sorumluluk sahibi ve disiplinli olmalıdırlar.
Yaptıkları işten emin olmalıdırlar.Görevlerini yaparlarken üst düzeyde güvenlik tedbirlerini önce kendileri, sonra yaptıkları iş için almak zorundadırlar.
Daima, yüzlerini gelen yarış trafiğine çevirmek ve izlemekle yükümlüdürler. Birden fazla gözetmen beraber olduğunda, bir gözetmen mutlaka trafiği izlemek ve arkadaşlarını uyarmak mecburiyetindedir.
Gözetmenler, Otomobil Sporlarının vazgeçilmez bir parçası olarak Otomobil Sporlarının Tehlikeli olduğunu bilmek zorundadır.
Bu sebeple de; kontrol noktasından bayrak kulesine, off-road kapı gözetmenliğinden kartinge kadar tüm yarışmalarda güvenlik prensip ve kurallarını uygulamaya mecburdurlar.
Gözetmenlerin, gözetmen olarak görev almadıkları yarışmalarda, görev verildiği takdirde Destek Hizmetleri görevi yapmaları istenebilir.
Destek Hizmetleri olmadan Otomobil Sporlarının yapılamayacağı hepimizce bilinen bir gerçektir.
Destek Hizmetleri olarak çalışacak ve özellikle Sektör, Güvenlik, Müdahale ve Yangın Söndürme görevi yapacakların, Otomobil Sporlarının Tehlikeli olduğunu unutmamaları gerekmektedir.
Daima yarış trafiğine bakmaları, özellikle pist yarışlarında alacakları komutlara göre hareket etmeleri, sakin olmaları, ralli ve pistlerde görevleri sırasında kendi görüş alanlarına giren parkurun temiz olmasına çalışmaları, telsiz ve benzeri iletişim araçlarını az ve öz kullanmaları, malzemelerini bir yarış sonra tekrar kendileri kullanacaklarından, bulmayı istedikleri gibi bırakmaları, görevlilerle hiyerarşi düzenine uygun hareket etmeleri, kısa bir süre veya bir yarış sonra kendilerinin aynı üst düzey görevde olabileceğini unutmamaları gerekmektedir.
Tüm görevliler önce kendi güvenliklerini sağlayabilmelidirler ki, diğerlerinin güvenliğinin sağlanabilmesi için yardımcı olabilsinler.
Diğer spor branşlarındaki hakem tabirinin yerine, otomobil sporlarında kullanılan tanımdır.
Zaman tutma, bayrak, karne yazma, start-finiş işlemlerinde görev yaparlar.
Görev alanları ilgili branşın kurallarına göre ve tüm dünyada standart olarak bellidir.
Yorum yapmazlar, rapor tutarlar, sorumlu oldukları Grup Baş Gözetmenine, Yarışma Direktörüne raporlarını verirler.
Gözetmenlik 4 basamaktır: D, C, B ve A.
Baş Gözetmenler grup sorumlusu olarak çalışırlar ve tercihen Gözetmen A olmalıdırlar. Görev alan tüm gözetmenler TOSFED lisansına sahiptir.
Her sene eğitime katılarak yeterlilik sınavı sonucunda lisansları yenilenir.

16 Temmuz 2012 Pazartesi


"Hangi tanrılar bahsetmiş bilmem ama"

"Şükrederim yenilmez ruhum için onlara"

"Benim, kendi kaderimin efendisi"

" Benim,kendi ruhumun efendisi"

                                                 Nelson Mandela